Deze pagina is vertaald met Google Translate

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe HDD Broker LLC ("HDD Broker"), in samenwerking met het moederbedrijf en andere gelieerde ondernemingen, informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt die wij van u verzamelen, evenals hoe we uw gegevens beschermen en beveiligen . Als u aanvullende vragen heeft over uw rechten onder dit Privacybeleid of over enige overeenkomst die u met HDD Broker bent aangegaan met betrekking tot uw gegevens, neem dan contact met ons op via privacy@hddbroker.nl. Let op: dit privacybeleid is een integraal onderdeel van onze gebruikersovereenkomst.

Dit privacybeleid is in het algemeen van toepassing op persoonlijke informatie en andere gegevens die HDD Broker verzamelt, gebruikt en vrijgeeft. Dit privacybeleid is echter ondergeschikt aan alle specifieke voorwaarden en bepalingen die zijn vastgelegd in gebruiksvoorwaarden, licentieovereenkomsten voor eindgebruikers of andere overeenkomsten met HDD Broker met betrekking tot een bepaald product, een bepaalde service of gegevens die worden verzameld. Het is ook belangrijk op te merken dat dit privacybeleid van toepassing is op informatie die wordt verzameld, gebruikt en bezeten door HDD Broker en aan haar gelieerde ondernemingen, maar niet aan onafhankelijke dealers of distributeurs, die hun eigen privacybeleid kunnen hebben dat van toepassing is op informatie die zij van u verzamelen.

Welke soorten informatie en gegevens verzamelt HDD Broker en wanneer verzamelt deze deze gegevens?

HDD Broker verzamelt verschillende soorten persoonlijke gegevens en andere gegevens door uw gebruik van haar website. HDD Broker verzamelt ook informatie wanneer u deze aan ons verstrekt of wanneer u bepaalde diensten van HDD Broker gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een "MyBroker" -account instelt.

"Persoonlijke informatie" is informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, te lokaliseren of om contact met u op te nemen als een natuurlijke persoon, evenals andere informatie over u die we aan Persoonlijke informatie koppelen. Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende soorten informatie:

 • "Contactinformatie" waarmee we u kunnen identificeren en met u kunnen communiceren, zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mail en taalvoorkeuren.
 • "Relatiegegevens" die ons helpen te begrijpen wie u bent en wat u wilt om u producten en diensten aan te bieden die u mogelijk interesseren.
 • "Transactionele informatie" over de manier waarop u met ons, onze gelieerde ondernemingen en zakelijke partners omgaat, zoals aankopen, diensten die u aanvraagt, vragen over klantenservice en klantaccountinformatie.
 • "Financiële rekeninginformatie" indien nodig om uw aankopen te voltooien, zoals creditcardinformatie en informatie over apparatuurfinanciering en lease-activiteiten.

"Uw apparatuurinformatie" is alle apparatuurgerelateerde informatie die u ons tijdens het listingproces verstrekt via telefoon, fax, online, applicaties of via een e-mailfunctie, inclusief maar niet beperkt tot foto's, apparatuurbeschrijvingen, serienummers en prijsinformatie. Uw apparatuurinformatie kan al dan niet persoonlijke informatie bevatten.

Door uw apparatuur in de lijst op te nemen, gaat u ermee akkoord HDD Broker en zijn filialen een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere lagen) recht te verlenen om de auteursrechten, publiciteit en databaserechten uit te oefenen (maar geen andere rechten) in media die nu bekend zijn of niet bekend zijn, met betrekking tot uw apparatuurinformatie. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht omvat om uw vermelding (en), inclusief prijzen, aan andere bedrijven, organisaties of mediadiensten aan te bieden, te promoten en te publiceren, en het recht om die informatie te gebruiken in het kader van zaken uitgevoerd door HDD Broker en zijn gelieerde bedrijven.

"Niet-persoonlijke informatie" is elke informatie die een natuurlijke persoon niet identificeert en die niet identificeerbaar is voor een natuurlijke persoon, zoals:

 • Cookies en andere hulpmiddelen die op een niet-identificeerbare manier worden gebruikt;
 • Anonieme informatie;
 • Geaggregeerde informatie; en
 • Informatie over uw zakelijke activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot:
  • Bedrijfsspecifieke gegevens, zoals locatiegegevens, wanneer bewaard op een niet-identificeerbare manier; en
  • De naam, het formulier en contactgegevens van rechtspersonen.

Wanneer gegevens worden beschreven als 'geanonimiseerd', betekent dit dat de gegevens niet langer worden geassocieerd met een bepaalde persoon. Wanneer gegevens worden beschreven als "geaggregeerd", betekent dit dat dergelijke informatie op zodanige wijze is gecombineerd met andere gegevens dat geen persoon kan worden geïdentificeerd of gekoppeld aan een specifieke actie of informatie.

Hoe HDD-makelaar uw informatie gebruikt (de "doelen")

Behoudens de beperkingen en andere rechten uiteengezet in dit privacybeleid, gebruikt HDD Broker uw persoonlijke informatie en andere gegevens in zijn identificeerbare vorm voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Bestellingen voltooien en gevraagde services leveren. Om bestellingen uit te voeren voor producten of diensten en voor andere diensten of doeleinden die u kunt aanvragen of geven, zoals het leveren van producten, onderhoud, garantieservice, financiering, leasing of kredietdiensten.
 • Product en klantenondersteuning. Ondersteuning bieden via het moederbedrijf van HDD Broker of hun geautoriseerde dealers, inclusief monitoring en beheer van de gezondheid van uw apparatuur, upgrades en communicatie voor productverbetering, en voor diagnostiek en reparaties, productveiligheid en terugroepacties.
 • Marketing en enquêtes. Aanbiedingen communiceren voor producten en diensten van HDD Broker, het moederbedrijf of een van haar gecontroleerde dochterondernemingen, of hun dealers, leveranciers of partners, inclusief aanbiedingen op basis van uw interesses, persoonlijke en zakelijke kenmerken en uw locatie; om enquêtes, polls, sweepstakes, wedstrijden, loyaliteitsprogramma's en andere promotionele evenementen te beheren; en om andere informatie te verstrekken die voor u van belang kan zijn, zoals nieuws van HDD Broker, catalogi, aankondigingen, herinneringen en technische bulletins. Neem contact op met HDD Broker via privacy@hddbroker.nl als u niet wilt dat wij zonder uw toestemming contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. Wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor marketinginformatie of marktonderzoek.
 • Algemene bedrijfsdoeleinden. Standaard bedrijfstaken, zoals betalingsverwerking, financieel accountbeheer, productontwikkeling, productveiligheid, contractbeheer, websitebeheer, webforumbeheer, order- of contractvervulling, analyse, fraudepreventie, corporate governance, rapportage en juridische zaken, leveren en uitvoeren. nakoming.
 • Zoals onthuld op het moment van verzamelen. Op enige andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie aan ons verstrekt.

Deze doeleinden kunnen noodzakelijk zijn voor HDD Broker om een contract uit te voeren waarbij u een partij bent, te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan HDD Broker is onderworpen, de vitale belangen van HDD Broker of de belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen, of anderszins legitiem te streven zakelijke doeleinden en doelstellingen van HDD Broker. HDD Broker kan uw toestemming verkrijgen om uw persoonlijke gegevens of andere gegevens te verwerken, indien nodig.

HDD Broker verzamelt niet-persoonlijke informatie op dezelfde manier als waarop het persoonlijke gegevens en andere gegevens verzamelt, die elders in dit privacybeleid worden beschreven.

Omdat niet-persoonlijke informatie u niet persoonlijk identificeert, kan HDD Broker, in samenwerking met het moederbedrijf en/of zijn gecontroleerde dochterondernemingen, niet-persoonlijke gegevens voor elk doel gebruiken en openbaar maken. In sommige gevallen kunnen HDD Broker, zijn moedermaatschappij of zijn gecontroleerde dochterondernemingen niet-persoonlijke informatie combineren met persoonlijke informatie (zoals het combineren van uw naam met uw locatiegegevens). Als een van uw niet-persoonlijke gegevens wordt gecombineerd met persoonlijke gegevens, behandelt HDD Broker de gecombineerde informatie als persoonlijke informatie.

Bovendien behoudt HDD Broker zich het recht voor om geanonimiseerde en geaggregeerde persoonlijke informatie en andere gegevens te gebruiken om haar producten en diensten te verbeteren, rapporten te maken en te publiceren, statistische analyses uit te voeren over onze klanten en apparatuur en andere activiteiten die niet resulteren in de openbaarmaking van uw identificeerbare informatie.

Wanneer geeft HDD Broker uw informatie vrij en wie kan deze ontvangen?

HDD Broker streeft ernaar transparant te zijn over de manier waarop wij uw informatie gebruiken en openbaar maken. We kunnen uw informatie als volgt openbaar maken en delen:

 • We kunnen persoonlijke informatie en andere gegevens delen met ons moederbedrijf en andere gelieerde bedrijven, onze leveranciers, geautoriseerde dealers en distributeurs en zakelijke partners, voor zover dit nodig is om de hierboven uiteengezette doelen, of zoals u autoriseert of verzoekt, te bereiken .
 • We kunnen ook persoonlijke informatie en andere gegevens delen met onze serviceproviders om de doeleinden namens ons te vervullen. Onze serviceproviders zijn wettelijk of contractueel verplicht om uw informatie en gegevens te behandelen met dezelfde mate van bescherming als wij en deze alleen te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.
 • We kunnen persoonlijke informatie en andere gegevens bekendmaken waar nodig om de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen te bewerkstelligen, onze rechten te doen gelden, ons eigendom te beschermen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen of, indien nodig, ter ondersteuning van externe audits, naleving en functies voor corporate governance.
 • We zullen ook persoonlijke informatie en andere gegevens openbaar maken wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals in reactie op een dagvaarding, inclusief aan wetshandhavingsinstanties en rechtbanken in de landen waar we actief zijn.

Zoals hierboven vermeld, behoudt HDD Broker zich het recht voor geanonimiseerde en geaggregeerde persoonlijke informatie en andere gegevens te gebruiken en bekend te maken om haar producten en diensten te verbeteren, rapporten te maken en te publiceren, statistische analyses uit te voeren over onze klanten en apparatuur en andere activiteiten die dat wel doen. niet resulteren in de openbaarmaking van uw identificeerbare informatie.

Hoe lang zal HDD-makelaar uw informatie bewaren?

HDD Broker houdt verschillende soorten persoonlijke gegevens bij voor verschillende tijdsduren, afhankelijk van de doelen waarvoor ze worden verwerkt en de unieke omstandigheden van uw situatie. HDD Broker houdt uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor het relevante doel. Neem voor meer informatie over de bewaarmethoden van HDD Broker contact met ons op via privacy@hddbroker.nl.

Verzameling van websitegegevens, cookies en vergelijkbare technologie

Wanneer u onze website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, verzamelen we bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze, met behulp van technologieën zoals cookies, pixeltags, browseranalysetools, serverlogs en webbakens.

Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, plaatsen wij cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer of andere op internet aangesloten apparaten verzenden om uw browser eenduidig te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u terugkeert. Ze helpen ons ook om een op maat gemaakte ervaring te bieden en stellen ons in staat bepaalde soorten fraude op te sporen. We kunnen ook Adobe Flash Cookies, Microsoft Silverlight en soortgelijke technologieën gebruiken die uw instellingen, voorkeuren en gebruik onthouden op een manier vergelijkbaar met browsercookies om uw online ervaring te personaliseren en te verbeteren, maar die niet worden beheerd via uw browser. Raadpleeg de websites van Adobe en Microsoft voor het beheer van uw Flash- en Silverlight-cookies.

Pixel-tags en webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen die op webpagina's of in onze e-mails worden geplaatst, zodat we kunnen bepalen of u een specifieke actie hebt uitgevoerd. Wanneer u deze pagina's opent of een e-mail opent of klikt, genereren de pixeltags en webbakens een melding van die actie. Met deze tools kunnen we reacties op onze communicatie meten en onze webpagina's en promoties verbeteren.

We verzamelen veel verschillende soorten informatie van cookies en andere technologieën. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, uw type besturingssysteem, browsertype, domein en andere systeeminstellingen, evenals de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waar uw apparaat zich bevindt. gelegen. Onze serverlogboeken kunnen ook het IP-adres of de afgeleide van het apparaat registreren dat u gebruikt om verbinding met internet te maken. Een IP-adres is een unieke identificatie die apparaten gebruiken om op internet te identificeren en met elkaar te communiceren. We kunnen ook informatie verzamelen over de website die u bezocht voordat u naar HDD Broker kwam en de website die u bezoekt nadat u onze site hebt verlaten.

In veel gevallen wordt de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en andere hulpmiddelen alleen op een niet-identificeerbare manier gebruikt, zonder verwijzing naar persoonlijke informatie. We gebruiken bijvoorbeeld informatie die we verzamelen over websitegebruikers om onze websites te optimaliseren en de verkeerspatronen van websites te begrijpen. In sommige gevallen koppelen we de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en andere technologie aan uw persoonlijke gegevens. Als de instellingen op uw geo-aware mobiele apparaten toestaan dat onze mobiele toepassingen locatiegegevens verzamelen, verzamelen we die informatie automatisch. Dit privacybeleid bepaalt hoe we al deze informatie gebruiken wanneer we deze aan uw persoonlijke gegevens koppelen.

HDD Broker heeft relaties met externe reclamebedrijven om tracking- en rapportagefuncties uit te voeren voor onze webverwerking. Deze externe reclamebedrijven kunnen cookies op uw computer plaatsen zodat ze gerichte advertenties aan u kunnen weergeven. Deze externe advertentiebedrijven mogen geen persoonlijke gegevens verzamelen in dit proces en we geven hen geen persoonlijke gegevens als onderdeel van dit proces.

Uw keuzes en gegevensbeheer

U kunt de informatie die u aan HDD Broker verstrekt beperken. U kunt ook de communicatie beperken die HDD Broker naar u verzendt. Om u af te melden voor marketing-e-mails, neemt u contact met ons op via privacy@hddbroker.nl] en geeft u aan dat u zich wilt afmelden voor marketingcommunicatie van HDD Broker. Je kunt je ook afmelden voor het ontvangen van toekomstige marketing-e-mails door op "unsubscribe" te klikken onder aan de marketingmails die we je sturen.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich niet wilt aanmelden bij het ontvangen van marketingmateriaal, we mogelijk nog steeds contact met u opnemen met belangrijke Transactionele Informatie over uw account of uw apparatuur. Zelfs als u zich afmeldt voor marketing-e-mails, sturen we u toch een bevestiging wanneer u iets bij ons koopt.

U kunt cookievoorkeuren beheren en opt-out van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare verzameltechnologieën die worden gebruikt door de instellingen in uw browser of interface aan te passen, beter bekend als "Do Not Track" -instellingen. Alle browsers en interfaces zijn anders, dus ga naar de "help" -sectie van uw browser of interface om meer te weten te komen over cookievoorkeuren en andere privacy-instellingen die mogelijk beschikbaar zijn. U kunt beheren hoe uw mobiele apparaat en mobiele browser locatiegegevens delen met HDD Broker, evenals hoe uw mobiele browser cookies en gerelateerde technologieën verwerkt door de privacy- en beveiligingsinstellingen van uw mobiele apparaat aan te passen. Raadpleeg de instructies van uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van uw apparaat voor informatie over het aanpassen van uw instellingen. Over het algemeen voldoet HDD Broker aan alle serviceproviders die aan uw "Do Not Track" -instellingen voldoen die u met uw internetbrowser(s) selecteert.

HDD Broker voldoet aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot uw vermogen om uw persoonlijke gegevens te openen, te corrigeren en te verwijderen. Als u een online account hebt, kunt u zich mogelijk aanmelden bij uw account om bepaalde informatie die u ons heeft verstrekt, te openen en bij te werken. Voor persoonlijke informatie die niet is gekoppeld aan een online account, voor hulp bij het weigeren van communicatie of als u hulp nodig hebt bij het bijwerken of verwijderen van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@hddbroker.nl. U kunt ons ook schrijven op het adres in het gedeelte Contact met ons opnemen hieronder. Als u ons een brief stuurt, geef dan uw naam, adres, e-mailadres en gedetailleerde informatie over de wijziging die u wilt aanbrengen.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor alle acties die worden ondernomen met uw MyBroker gebruikers-ID en wachtwoord. Daarom raden we u af om deze informatie aan derden te verstrekken. Als u ervoor kiest om uw gebruikersnaam en/of wachtwoord of uw persoonlijke gegevens met derden te delen, bent u verantwoordelijk voor alle acties die met uw account worden ondernomen. Daarom moet u het privacybeleid van die derde partij controleren. Als u de controle over uw wachtwoord verliest, verliest u mogelijk aanzienlijke controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u onderworpen zijn aan juridisch bindende acties die namens u worden ondernomen. Daarom moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen als uw wachtwoord om welke reden dan ook is gecompromitteerd. Instructies voor het wijzigen van uw wachtwoord vindt u in de HELP-sectie.

Naast de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen, zoals hierboven beschreven, bieden wij u de mogelijkheid om de informatie die u ons verstrekt te bekijken en wijzigen, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres, contactgegevens, financiële informatie, verzendinformatie en gebruikersvoorkeuren, door contact met ons op te nemen via e-mail op privacy@hddbroker.nl of door ons te bellen. U moet uw persoonlijke informatie onmiddellijk bijwerken als deze verandert of onjuist is.

Op uw verzoek zullen we uw account deactiveren en uw contactgegevens, factuurgegevens, verzendinformatie en financiële informatie uit onze actieve databases wissen. Stuur een e-mail naar privacy@hddbroker.nl. om deze aanvraag in te dienen. Uw account zal worden gedeactiveerd en andere informatie zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk wordt verwijderd op basis van uw accountactiviteit.

Voor EU-inwoners:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), in het bijzonder de artikelen 15 tot en met 21, biedt u een aantal rechten als gegevenssubject. HDD Broker moedigt u aan om deze rechten zelfstandig te lezen en te leren kennen. Het volgende helpt u echter om die rechten te gaan begrijpen.

 1. Het recht op toegang: hiermee kunt u van HDD Broker informatie opvragen over uw persoonlijke informatie, inclusief welke gegevens HDD Broker heeft en hoe en waarom het wordt verwerkt.
 2. Het recht op rectificatie: in het geval dat sommige of alle persoonlijke informatie die HDD Broker over u heeft onjuist is, geeft dit u het recht om deze onjuistheden te laten corrigeren.
 3. Het recht om te wissen: in sommige gevallen hebt u mogelijk het recht om te verzoeken dat HDD Broker uw persoonlijke gegevens die het in zijn bezit heeft, wist.
 4. Het recht op beperking van verwerking: dit geeft u in sommige gevallen het recht om HDD Broker uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming te laten verwerken.
 5. Het recht op verwerking: wanneer HDD Broker uw persoonlijke gegevens verwerkt op grond van zijn legitieme belangen, of om taken van openbaar belang uit te voeren of om het openbaar gezag uit te oefenen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met naar uw specifieke situatie. In gevallen waarin u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HDD Broker voor directmarketingdoeleinden, stopt de verwerking.
 6. Het recht op gegevensoverdracht: hiermee kunt u van HDD Broker een kopie van uw persoonlijke informatie opvragen die het in het bestand heeft en deze informatie naar iemand anders overbrengen zonder enige tussenkomst van HDD Broker. In sommige gevallen kunt u mogelijk vragen dat HDD Broker uw persoonlijke gegevens namens u rechtstreeks overdraagt aan een derde partij.

Bovendien, in de mate dat HDD Broker uw persoonlijke gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van verwerking die op uw toestemming was gebaseerd te verminderen voordat deze werd ingetrokken.

Als u een natuurlijk persoon bent en in de EU woont en op enig moment denkt dat HDD Broker één van uw hierboven genoemde rechten heeft geschonden of als u van mening bent dat HDD Broker één of meer bepalingen van de AVG schendt, heeft u de recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbeschermingsautoriteiten is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en?.

Informatie en gegevensbeveiliging

HDD Broker heeft een informatie- en gegevensbeveiligingsprogramma geïmplementeerd dat administratieve, technische en fysieke besturingselementen bevat die zijn ontworpen om redelijkerwijs persoonlijke gegevens en andere gegevens te beveiligen.

Overdracht van informatie, overdrachten naar andere landen

HDD Broker heeft zijn hoofdkantoor in Canada. Het moederbedrijf heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en hun gecontroleerde dochterondernemingen zijn gevestigd in verschillende landen over de hele wereld. Persoonlijke informatie en andere gegevens kunnen worden geraadpleegd door of overgedragen aan Canada, de Verenigde Staten of andere locaties voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Wanneer we persoonlijke informatie of andere gegevens openen of overdragen, doen we dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bovendien beschermen we de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie en andere gegevens op de manier die wordt beschreven in dit privacybeleid, ongeacht waar het wordt verwerkt of opgeslagen.

Privacybeleid van derden

Dit privacybeleid behandelt alleen de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van informatie en gegevens door HDD Broker en zijn gelieerde ondernemingen. Andere websites die mogelijk toegankelijk zijn via deze website hebben hun eigen privacybeleid en -praktijken, die van toepassing zijn op het gebruik van informatie die zij verzamelen of anderszins van u verkrijgen. We moedigen u aan om vertrouwd te raken met de privacyverklaringen die door dergelijke derde partijen worden verstrekt voordat u hen informatie verstrekt of gebruik maakt van een aanbieding of promotie.

Privacy van kinderen

HDD Broker is niet van plan om persoonlijke informatie van kinderen van 18 jaar en jonger op onze website te verzamelen. Als u denkt dat uw kind onze website gebruikt, neem dan contact met ons op via privacy@hddbroker.nl, zodat we ongepaste informatie kunnen onderzoeken en verwijderen.

Openbaarmaking van eigendom en informatie-uitwisseling

HDD Broker LLC is volledig in handen van het moederbedrijf Vermeer Corporation ("Vermeer"). Het hoofdkantoor van Vermeer bevindt zich in de Verenigde Staten van Amerika op 1210 Vermeer Road East, Pella, Iowa 50219. HDD Broker en Vermeer beheren gezamenlijk bepaalde gegevens en delen informatie met elkaar, waaronder mogelijk persoonlijke informatie. Deze informatie-uitwisselingsregeling wordt uitgevoerd voor en consistent met de hierboven uiteengezette doeleinden. Daarnaast zijn HDD Broker en Vermeer overeengekomen om met elkaar samen te werken in geval van schending van persoonlijke gegevens om het risico voor de betrokkenen te beperken, evenals om verzoeken uit te voeren met betrekking tot de uitoefening van rechten van betrokkenen , hierboven omschreven. Raadpleeg het privacybeleid van Vermeer, beschikbaar op https://www.vermeer.com/EM/en/N/privacy van Vermeer. U kunt ook contact opnemen met de Senior Data Strategy Manager van Vermeer door een e-mail te sturen naar de privacy@vermeer.com.

Forums en plug-ins voor sociale media en andere diensten van derden

Onze website kan forums, bulletinboards en andere gebieden bevatten waar u productrecensies openbaar kunt posten, met anderen kunt communiceren en mediacontent kunt indienen. U hebt geen privacyrechten bij openbare berichten. Alle informatie die u plaatst, is toegankelijk voor iedereen met internettoegang en alle persoonlijke informatie die u in uw posting opneemt, kan door anderen worden gelezen, verzameld en gebruikt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres samen met een productrecensie plaatst, kunt u ongevraagde berichten ontvangen. Wees voorzichtig en wees voorzichtig bij het plaatsen van persoonlijke gegevens.

Tenzij anderszins uitdrukkelijk beschreven in dit privacybeleid, behandelt dit document alleen het gebruik en de openbaarmaking van informatie die wij van u verzamelen. Voor zover u uw informatie bekendmaakt aan andere partijen, inclusief, zonder beperking, bieders, kopers of verkopers op onze site of op andere sites op internet, kunnen andere regels van toepassing zijn op het gebruik of de openbaarmaking van de informatie die u aan hen verstrekt. Aangezien HDD Broker geen controle heeft over het privacybeleid van derden, bent u onderworpen aan het privacybeleid van die derde partijen. We moedigen u aan om vertrouwd te raken met dat privacybeleid voordat u uw persoonlijke gegevens aan anderen bekendmaakt.

Daarnaast kunnen de websites van HDD Broker ook links, plug-ins, API's en andere hulpmiddelen bevatten waarmee u inhoud op onze website of uw eigen inhoud kunt delen via sociale media van derden of andere services (zoals Facebook, Twitter, en andere services). Al het gebruik van dergelijke services van derden, waaronder via links op onze website, wordt beschouwd als openbare informatie en valt onder de bepalingen en voorwaarden van dergelijke services van derden.

Ten slotte kunnen HDD Broker-websites en softwareproducten bepaalde kaartsoftware en -documentatie bevatten die is ontwikkeld door Google, Inc. en in licentie is gegeven aan HDD Broker of aan haar gelieerde ondernemingen. Klant erkent en stemt ermee in dat het gebruik van dergelijke kaartsoftware en documentatie valt onder het Privacybeleid van Google, dat te vinden is op http://www.google.com/policies/privacy.

Wijzigingen en wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt om nieuwe of andere privacypraktijken te weerspiegelen. We plaatsen een kennisgeving op onze startpagina wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als de wijzigingen wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop we eerder verzamelde persoonlijke informatie gebruiken of openbaar maken, kunnen we u ook op de hoogte brengen van de wijziging door een elektronisch bericht naar u te verzenden (als we uw e-mailadres hebben).

Uw privacyrechten in Californië

Volgens het California Civil Code-artikel § 1798.83 kunnen gebruikers van onze website die ingezetenen van Californië zijn, bepaalde informatie vragen over onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Neem voor een dergelijk verzoek contact met ons op via de onderstaande informatie.

Contact opnemen met ons

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of een van onze privacypraktijken, neemt u dan contact met ons op via privacy@hddbroker.nl of schrijft u ons naar:

HDD Broker LLC
Attn: Data Privacy
110-3212 Jacklin Rd
Victoria, BC V9B 0J5
Canada

Voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2019

HDD Broker maakt gebruik van cookies en verzamelt persoonlijke informatie op haar websites.

Lees voor meer informatie het privacybeleid en cookiebeleid van HDD Broker. Door op "Ik ga akkoord" te klikken, geeft u aan dat u uw browserinstellingen hebt aangepast aan uw voorkeuren en akkoord gaat met het gebruik van cookies door HDD Broker.

x