Deze pagina is vertaald met Google Translate

Voorwaarden

HET VOLGENDE BESCHRIJFT DE VOORWAARDEN WAAROP HDD BROKER LLC U TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN BIEDT.

Welkom bij de gebruikersovereenkomst (de "Overeenkomst" of "Gebruikersovereenkomst") voor HDD Broker LLC ("HDD Broker"). Deze Overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze diensten die beschikbaar zijn onder het domein en de subdomeinen van www.hddbroker.nl (de "Site"). Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van onze services of deze te gebruiken.

Vermelding en verkoop

 • Definitie: "Uw apparatuurinformatie" wordt gedefinieerd als alle informatie die u ons verstrekt over uw apparatuur, via telefoon, fax, online, applicaties of via een e-mailfunctie.
 • Er is geen contractuele verplichting voor HDD Broker wanneer u uw apparatuur opslaat. Alleen als we een koper hebben die geïnteresseerd is in uw apparatuur, hebben we een ondertekend verkoopcontract nodig voordat we verder gaan. Dat betekent dat u financieel niet verplicht bent om HDD Broker te gebruiken, tenzij we uw apparatuur verkopen. Als u uw apparatuur zelf verkoopt, informeer dan HDD Broker zodat we uw vermelding (en) kunnen verwijderen.
 • Vermeldingen zullen geen verkopersnamen of adressen bevatten. Alle transacties en aanbiedingen worden uitgevoerd via HDD Broker of een van haar aangewezen agenten.
 • HDD Broker bepaalt de gepubliceerde catalogusprijs op basis van uw vraagprijs. Prijzen kunnen ook worden bepaald door andere factoren, zoals marktomstandigheden, valuta's en onze provisiestructuur.
 • U moet juridisch in staat zijn om de items die u te koop aanbiedt op de Site te verkopen. U moet uw artikel en alle verkoopvoorwaarden op de aanbiedingspagina van de site beschrijven. Uw vermeldingen mogen alleen tekstbeschrijvingen, afbeeldingen, afbeeldingen en andere inhoud bevatten die relevant zijn voor de verkoop van dat item. Alle vermelde items moeten in een geschikte categorie worden vermeld en kunnen naar eigen goeddunken worden herzien.
 • HDD Broker behoudt zich het recht voor om inzendingen voor welke reden dan ook te weigeren.
 • Stock Foto's: HDD Broker streeft ernaar om authentiek materiaal op onze plaats te vertegenwoordigen. Daarom accepteren wij geen "voorraad" of promotionele foto's van websites van fabrikanten. Als een fabrikant echter nieuwe apparatuur op onze site heeft vermeld, accepteren we hun "voorraad" -foto als een eerlijke weergave van hun product.
 • Licentie: door uw apparatuur in de lijst op te nemen, gaat u ermee akkoord HDD Broker en aan haar gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere lagen) recht op het uitoefenen van de auteursrechten, publiciteit en database te verlenen rechten (maar geen andere rechten) in media die nu bekend zijn of niet bekend zijn, met betrekking tot uw apparatuurinformatie. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht omvat om uw vermelding (en), inclusief prijzen, aan andere bedrijven, organisaties of mediadiensten aan te bieden, te promoten en te publiceren, en het recht om die informatie te gebruiken in het kader van zaken uitgevoerd door HDD Broker en gelieerde bedrijven. Uw apparatuurinformatie zal echter alleen worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Browsen en kopen

 • We zijn beperkt door informatie die ons door verkopers is verstrekt. Als zodanig kan HDD Broker geen garanties of garanties bieden met betrekking tot vermelde apparatuur en ondersteuningsapparatuur en is en is niet verantwoordelijk voor de informatie en afbeeldingen die verkopers aanbieden.
 • Alles is in het werk gesteld om de juistheid van de informatie op deze site te verzekeren. HDD Broker zal zich inspannen om typografische of picturale fouten te corrigeren die onder onze aandacht worden gebracht.
 • U begrijpt dat, met uitzondering van informatie, producten of services die duidelijk zijn geïdentificeerd als geleverd door HDD Broker, HDD Broker op geen enkele wijze informatie, producten of diensten op internet gebruikt, controleert of ondersteunt.
 • Prijzen en beschikbaarheid van apparatuur kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • We garanderen geen ononderbroken, ononderbroken of veilige toegang tot onze diensten en de werking van de Site kan worden gestoord door verschillende factoren die buiten onze macht liggen.
 • U MAG HET MATERIAAL OP DE SITE, INCLUSIEF TEKST, GRAFISCHE GEGEVENS, CODE EN/OF SOFTWARE, NIET WIJZIGEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, REPUBLICEREN, UPLOADEN, POSTEN, VERZENDEN OF DISTRIBUEREN. U mag delen van het materiaal uit de verschillende gedeelten van de Site afdrukken en downloaden, uitsluitend voor uw eigen niet-commerciële gebruik of ter bevordering van de aankoop van artikelen.
 • We gebruiken uw informatie alleen zoals beschreven in het Privacybeleid. We beschouwen de bescherming van de privacy van gebruikers als een zeer belangrijk principe. We begrijpen duidelijk dat u en uw informatie een van onze belangrijkste troeven is. We slaan en verwerken uw informatie op computers die worden beschermd door zowel fysieke als technologische beveiligingsapparatuur. Ons huidig Privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze gebruikersovereenkomst, is beschikbaar op www.hddbroker.nl. Als u bezwaar hebt tegen het feit dat uw informatie op deze manier wordt overgedragen of gebruikt, maak dan geen gebruik van onze diensten.
 • HDD BROKER GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE SITE, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENS DIENSTEN EN WIJST ELKE GARANTIE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HDD BROKER STAAT GEEN ENKELE AUTORISATIE TOE OM ENIGE VORM VAN GARANTIE TE MAKEN EN WEBSITE BEZOEKERS KUNNEN NIET OP ENIGE GARANTIEVERKLARING BEROEPEN. HDD BROKER IS NIET DE FABRIKANT VAN DE PRODUCTEN OF ONTWIKKELAAR VAN BEPAALDE TOEPASSINGEN EN DE ENIGE GARANTIE DIE VAN TOEPASSING IS OP DE PRODUCTEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE DIENSTEN, IS DIE GELEVERD DOOR DE PRODUCENTENFABRIKANTEN. DE SITE EN/OF DE MATERIALEN KUNNEN TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF ONJUISTHEDEN BEVINDEN. HDD BROKER GARANDEERT NIET DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE SITE OF MATERIALEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE ANDERE INFORMATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN OP OF GEDISTRIBUEERD VIA DE SITE WELK MATERIAAL VAN OORSPRONG IS VAN EEN ANDERE WEBSITE. U ERKENT DAT ELK VERTROUWEN OP DE SITE OF MATERIALEN VOOR EIGEN RISICO IS. HDD BROKER KAN, OP ZIJN GOEDE BESCHRIJVING, DE SITE, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENS DIENSTEN JUIST EN OP ELK MOMENT WIJZIGEN OF VERANDEREN.

Geen garantie of aansprakelijkheid

 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - Door gebruik te maken van deze website of een HDD Broker-service, gaat u ermee akkoord dat HDD Broker, zijn gelieerde ondernemingen en eventuele vertegenwoordigers van HDD Broker of die gelieerde bedrijven niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid om de site, diensten of applicaties te gebruiken. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle soorten schade, inclusief maar niet beperkt tot, compenserende, directe, indirecte of vervolgschade, verlies van gegevens, programma's, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden.
 • IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING OF ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET ONZE SITE, ONZE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST (ECHTER VOORTVLOEIENDE, INCLUSIEF NALATIGHEID).
 • U stemt ermee in ons en, in voorkomend geval, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeurs, agenten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door derden als gevolg van uit uw schending van deze Overeenkomst of de documenten die deze bevat door verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.
 • U dient zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze service en uw aanbieding, aankoop, uitnodiging tot het kopen van aanbiedingen en de verkoop van artikelen.
 • U moet alle bepalingen en voorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid lezen en ermee akkoord gaan, inclusief de bepalingen en voorwaarden die hierin uitdrukkelijk zijn vermeld en die zijn opgenomen door middel van verwijzing, voordat u onze Services kunt gebruiken. We raden u ten sterkste aan om tijdens het lezen van deze gebruikersovereenkomst ook de informatie op de andere pagina's en websites waarnaar in dit document wordt verwezen, te lezen en te lezen, omdat deze mogelijk andere algemene voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op u als HDD Broker-gebruiker. Let op: onderstreepte woorden en zinsdelen zijn links naar deze pagina's en websites. Door deze Gebruikersovereenkomst te accepteren, gaat u er ook mee akkoord dat uw gebruik van andere HDD Broker-websites zal worden beheerst door de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid die op die websites worden geplaatst.

Algemeen

 • JURISDICTIE - Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van British Columbia, Canada, zonder gevolg te geven aan de principes van juridische conflicten. U gaat ermee akkoord dat British Columbia een geschikt forum is voor elke claim die voortkomt uit deze overeenkomst of enige aankoop van goederen of diensten via deze website. Degenen die ervoor kiezen om deze site op andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is. Door het downloaden of gebruiken van Inhoud of functies van deze site, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een onderdaan of ingezetene van een dergelijk land waar het gebruik van deze site verboden is.
 • We kunnen deze gebruikersovereenkomst op elk moment zonder kennisgeving wijzigen.
 • Als u nog vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar privacy@hddbroker.nl.

Bijgewerkt op 6 juni 2016

HDD Broker maakt gebruik van cookies en verzamelt persoonlijke informatie op haar websites.

Lees voor meer informatie het privacybeleid en cookiebeleid van HDD Broker. Door op "Ik ga akkoord" te klikken, geeft u aan dat u uw browserinstellingen hebt aangepast aan uw voorkeuren en akkoord gaat met het gebruik van cookies door HDD Broker.

x